Curriculum Vitae

Persoonlijke informatie
Naam: Paul L. (Paulus Leonardus) Jansen
Adres: De Savornin Lohmanlaan 35 – 3445 VD Woerden
Gehuwd (1976) – Nederlander (1-7-1955)

Cognitie- & Gedragswetenschapper, Expert in Dementie, (Organisatie-, HRM- en dementiezorg-) Adviseur en Opleider.
Paul verzorgt ook lezingen, (bij)scholingen en presentaties over dementie. De wetenschap van de Mind-Body Medicine is fundament onder al zijn werk. Zijn persoonlijke motto is: “Dementievriendelijk zijn is goed. Dementiewijs zijn is nog beter.“. Dr. Paul Jansen is ‘dokter van de toekomst‘: “De dokter van de toekomst zal geen medicijn geven, maar zal bij zijn patiënten interesse opwekken in de zorg voor het menselijk lichaam, in voeding en in de oorzaak en de preventie van ziekte.[1]

Onder andere vanuit de Stichting Dementiewijs houdt Paul zich actief bezig met de strijd tegen de verwoestende onwetendheid van de massa, inclusief de professionals, op het gebied van dementie ofwel de verspreiding van actuele, juiste en complete kennis over dementie. Als onafhankelijk specialist adviseert, schoolt en ondersteunt Paul (thuis)zorg- en verpleeginstellingen, belangenverenigingen, gemeenten e.d., in de persoons- en gezondheidsgerichte toepassing van kennis over gezondheid en dementie (preventie) en de juiste kennis over, en omgang met, dementie om tot de optimale Kwaliteit van Leven (Welzijn) te komen.

Opleiding en achtergrond: Bedrijfskunde, major in HRM (MBA); Cognitiewetenschap (Onderwijs, Informatiekunde, Psychologie, Antropologie, Neurowetenschap, Taalwetenschap en Filosofie); Sociale- en Gedragswetenschappen (Ph.D.), gespecialiseerd in de bewuste integratie van emoties, denken en gedrag (EQ) en in de praktische toepassing daarvan; AMBI; gecertificeerd Life Coach; Consultant MDI© & Investors in People©; Prince2© & DSDM© Practitioner; Proces Architect; TOGAF9©.

Kwaliteiten: Inzicht in de dynamiek van verandering en bewustwording (cognitie en gedrag); omzetten van uitdagingen en crisissen in kansen; begrip van hoe nuttig of juist verstikkend paradigma’s zijn; het identificeren van structuren en hoe deze dienstbaar zijn of juist beperkend; ontwerpen van de toekomst en deze zichtbaar maken; flexibel, innovatief denken; mensen revitaliseren en vernieuwende samenwerkingen organiseren. Gezond verstand, en de moed om dat te gebruiken; Het vermogen om te werken op alle niveaus in organisatie(s); breed scala aan kennis van zaken; vermogen om te werken met teams van mensen, zowel binnen als buiten een/de organisatie; coaching vaardigheden en attitude; een geest van compassie en zorg; vermogen om mensen te inspireren; in staat de magie uit ieder individu en uit elk team te halen.

Werkervaring:
2016 – nu Directeur (PT) bij Anneke van der Plaats Foundation.
2014 – nu Adviseur – Opleider (PT) bij Stichting Dementiewijs. Brede verspreiding van actuele kennis over dementie, zowel publiekseducatie over dementie als kennis over omgang en zorg bij dementie en voorlichting, -advisering en -(bij)scholing aan overheden, zorginstellingen, organisaties en aan alle andere belanghebbenden en belangstellenden. Gastdocent in post-HBO en post-academische dementie(zorg) opleidingen div. HBO-instellingen en Erasmus Universiteit.
2012 – nu Onafhankelijk Adviseur en (PT) docent Observeren, Hersenkunde en Omgevingszorg voor Het BreinCollectief. Naast persoonlijke steun en toeverlaat van Dr. Anneke van der Plaats is Paul Jansen waar nodig haar vervanger bij het geven van lezingen, presentaties en advieswerk. Paul is onafhankelijk adviseur aan Dr. Anneke van der Plaats en aan haar BreinCollectief en Paul traint omgevingszorg-trainers in de VVT en  VG bij AVZN.
2011 – 2012 Adviseur bij Stichting Thuis in Welzijn. Thuishuis voor mensen met dementie.
2006 – 2011 Onafhankelijk (Organisatie-/HRM-) Adviseur, Coach, Trainer bij diverse opdrachtgevers in de (verpleeg)zorg en bij Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), Verdonck Klooster & Associates: HR & Change presentaties, workshops en opleidingsmodules (architectuur, complexiteit en leiderschap) voor leiders, managers en verander-professionals; bij diverse organisaties P&O en HR projecten en adviestrajecten. Bij Stichting dotindividual Voorzitter & Privacy Adviseur. (nevenfunctie). Stichting zowel beheerder van het iDNA paradigma (Informatie-DNA, innovatieve informatie architectuur) als de enige instantie die toepassingen van de iDNA principes certificeert. Bij Finace (Centric) Management Consultant. Lid van BU ‘Integrated Consultancy’ (Change Consultancy) uitvoerend bij klanten HR & Change projecten; Intern: adviseur voor MT, Marketing Manager en CEO. Bij Elegant (Almere, Rotterdam) Directeur a.i. & Manager New Business Development. Integraal manager en uitvoerder implementatie van reorganisatie en professionalisering Elegant Development BV.; Manager New Business Development voor Elegant Group B.V. Bij PinkRoccade HR Services (Gouda) Managing & Principal HR Consultant. Opzetten van Business Unit HR Consultants en ontwikkelen moderne HRM diensten binnen de HR Services Divisie van PinkRoccade.
2003 – 2005 Ordina (Nieuwegein) Enterprise Architect, HR- & Change Consultant. Architect bij ICTU, samenwerking en interoperabiliteit van alle E-Gov projecten onder architectuur: verbreden en verdiepen van het begrip, en toepassing, van architectuur; Belastingdienst en UWV: HR & Change Management Consultant voor Reorganisatieprogramma SUB (Samenwerking UWV en Belastingdienst), inbreng focus op HR-aspecten.
2001 – 2003 RAET (Amersfoort) Managing & Principal HR Consultant. Uitvoering HR- en P&O- (transitie) Projecten voor/met externe opdrachtgevers. Intern: uitbreiden en professionaliseren Business Unit (Getronics) HR Consultancy en integraal managen; propageren (lezingen en presentaties) van RAET als HR Kennisorganisatie (PeoplePlace©).
1976-2000 Diverse Functies en Projecten: Human Capital Strategy, Cultuur & Verander Management, Workforce Transition, Leiderschaps­ont­wikkeling, HRD en Talent Management, Arbeidsvoorwaarden, Technologie & Systemen (EA/IA). Werkgevers en organisaties waar opdrachten en/of functies zijn uitgevoerd: A.B.Dick, AM International, ASR, Atos (Origin), Bruijne Lyceum, Brunel, Centric, Cisco, Dart, Eysink Smeets, Fashion Frames, Finace, Frits de Vries, Gemeente Den Bosch, Getronics, IKEA, Insights International, Jyske Bank, KARWEI, KPN, Luminus, Meijssen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs en Cultuur, MMS Mini Micro Services, OKU, Philips Corporate IT, PinkRoccade, Radio Shack, Results Coaching, Siennax, Speyer, Sint Anna, Tauw, Vroom.

Publicaties o.a.
– 2018 (verwacht) boek “de WAARHEID over DEMENTIE” (http://dewaarheidoverdementie.nl/)
– 2015 UMSD – Universele Mensenrechten Standaarden Dementiezorg (www.dementiewijs.nl/mensenrechten.htm)
– 2013/5 Deltaplan Dementioe 2.0 – #1 publiekseducatie voor dementie preventie en bewustwording; #2 dementie vroegdetectie; #3 case registratie en -management; #4 verbinden van initiatieven in de gemeenschap. (www.dementiewijs.nl/DeltaplanDementie2.0.htm)
– 2014 boek “Wij zijn ons Hart” (correctie en aanvulling op Dick Swaab’s ‘Wij zijn ons brein’).
– 2012 Artikel “De Vier Dimensies van Architectuur” in het boek ‘State-of-the-Art Architectuur 2012′.
– 2012 “Communitas Humana” Manifest voor Architectuur van (toekomstige) Beschaving.
– 2006 “Het Vitruvius Interview” (www.pauljansen.eu/data/vitruvius/nl/) over Architectuur.
– 2004 “Het EQnomie Manifest” (www.eqnomie.nl) over de emotioneel intelligente economie.
– 1996 boek “De Elanmanager” (Hèt anti-management boek voor alle echte mensen).

Aanvullende professionele activiteiten.
Blog (www.pauljansen.eu) over Het Dorp (metafoor voor de ultieme samenleving). Publicaties en presentaties over duurzame gezondheid en zelfstandigheid voor ouderen en mensen met dementie; strategisch P&O en HR en over Architectuur; Co-developer van TOGAF© 9 bij The Open Group (2007-2008); Founding Member van Coachville (2000) en van de International Association of Coaches (2003); Lid International Coach Federation (sinds 2003); Center for Advancement of the Enterprise Architecture Profession (sinds 2004).
___________________________________

[1] Thomas Edison 1947-1931

CV_Paul_Jansen_2017