Heartfulness

In Asië is in veel talen het woord voor Hart en het woord voor Mind (Brain) exact hetzelfde woord. In mijn logo voor Heartfulness™ hiernaast wordt daarop gedoeld door de verwijzingen naar 正念 wat een aantal verschillende betekenissen tegelijkertijd heeft. Zo staat 正念 voor zowel Heartfulness, bewuste aandacht, opmerkzaamheid (mindfulness) als voor Hartelijkheid en zelfs voor ‘Beter Denken’!

Het samengestelde woordteken 念 bestaat uit twee andere woordtekens, namelijk 今 en 心. Het eerste teken 今 staat voor ‘Nu’ en ‘Eeuwig’ en ‘Dit’ terwijl 心 staat voor ‘Hart’ en voor ‘Mind’ (Brain); ‘Geest’. 念 op zichzelf staat voor ‘studie’ en ‘onderzoek’. 

Heartfulness is actieve compassie, is bewust mededogen; liefdevolle,  hartelijke menselijkheid. Heartfulness overstijgt Mindfulness omdat het Compassie (mededogen) toevoegt aan Mindfulness en dat maakt een groot verschil. Compassie betekent immers een veel grotere betrokkenheid dan eenvoudig empathie: compassie omvat het actieve verlangen om andermans lijden te verlichten.

De Dalai Lama zegt: “compassie is een noodzaak, geen luxe”, en hij zegt dat zonder mededogen de mensheid niet kan overleven. Compassie is een proces van het verbinden door het identificeren met een andere persoon. Deze identificatie met anderen door middel van compassie leidt tot een verhoogde motivatie om iets te doen in een poging om het lijden van anderen te verlichten.

Zowel voor mantelzorgers als voor thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers en zorgprofessionals geef ik advies, training en/of coaching in Heartfulness bij dementie.