Welzijnmatrix™


Voor alle mensen en in het bijzonder voor ouderen en voor mensen met dementie heb ik de Welzijnmatrix™ ontwikkeld. Deze bevat de vier dimensies van de beleving van maximale kwaliteit van leven op meta-niveau. Het model wordt o.a. gebruikt in mijn trainingen in observeren en bij het inrichten van (complete, belevingsgerichte) Welzijnzorg en daarin de noodzakelijke kennis en vaardigheden te positioneren. Wie van deze Welzijnmatrix™ gebruik wil maken, bijvoorbeeld voor beoordelingen, observaties, training of voor het organiseren en inrichten van complete zorg gericht op welzijn (beleving van de kwaliteit van leven) neemt contact met mij op. N.B. Het is niet toegestaan de Welzijnmatrix™ zonder mijn schriftelijke toestemming te gebruiken.