Dementie Preventie

Preventie van dementie is voor iedereen, van jong tot oud, een steeds belangrijker wordend onderwerp; niemand wil er immers voor kiezen ooit dementie te krijgen. Op de website van Alzheimer Nederland zegt Gea Broekema (directeur van Alzheimer Nederland) het zo: “Gemiddeld heeft iemand een kans van 1 op 5 om in zijn leven dementie te krijgen. We kunnen deze kans sterk terugdringen. Onderzoek bewijst het. Er is iets te doen tegen dementie en het is nooit te laat om te beginnen.” En de conclusie van het Wereld Alzheimer Rapport van 2014 is: “Dementie [is] aanzienlijk te verminderen door preventie“.

In Nederland is Preventie van Dementie helaas een weinig bekend en controversioneel onderwerp. Geheel anders dan in andere landen, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Korea waar het de belangrijke eerste stap is in het gevecht tegen dementie (zie ook het Deltaplan Dementie 2.0). Dementie Preventie gaat niet alleen over alles dat we pas sinds kort (kunnen) weten wat de vele, verschillende levensstijl-aspecten zijn die het risico op het ontwikkelen van dementie vergroten, maar ook wat de alternatieven zijn; de oplossingen waarmee het risico op dementie tot wel 95% naar beneden kan.

Een aantal risico-elementen voor het ontstaan van dementie zijn ook verantwoordelijk voor het verergeren van (de symptomen van) dementie voor hen die dementie hebben. Dus voor verzorgenden (in de meest brede betekenis) van mensen met dementie is preventie niet alleen voor henzelf waardevol, maar ook voor degenen voor wie ze zorgen. Plus: wanneer je je leven zo inricht dat het risico op dementie voor jou het kleinst is, dan heb je ook je leven ingericht zodat je algehele gezondheid maximaal zal zijn.

Daarom is de kern van mijn persoonlijke missie voorlichting over Preventie en Vertraging van Dementie (voor mensen die geen dementie hebben) en de Vertraging en Vermindering van de Symptomen bij Dementie (voor mensen met Dementie). Dit is dus relevant voor iedereen (inclusief Studenten, Medici, Zorgverleners, Mantelzorgers, Mensen met Dementie etc. etc.).