Dementie en Mensenrechten

Op verzoek van Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) heb ik de Universele Mensenrechten Standaarden Dementiezorg (UMSD) mede namens de Stichting Dementiewijs opgesteld. Zij bevatten de normen waaraan de Zorg voor Mensen met Dementie, ook in instellingen, getoetst zou moeten worden op de naleving van de Mensenrechten, gebaseerd op dezelfde standaarden als die welke in het gevangeniswezen worden gehanteerd.

 

 

 

 

De laatste versie staat hier: UMSD-V1.02. Zie verder de pagina van St. Dementiewijs.