Advies, training, …

Aan organisaties in het algemeen en organisaties in de zorg in het bijzonder, ben ik de ‘trusted advisor’. Maar ook aan belangenverenigingen voor ouderen en/of mantelzorgers en aan overheden verleen ik adviezen. Met name op het gebied van voorlichting, observaties, verbeteringen in omgevingen en/of processen. En op Organisatie- en HRM (beleid) niveau.

Regelmatig geeft ik trainingen, met name in (de kunst van het) observeren. Deze training gebeurt bij voorkeur ‘on the job’, geïntegreerd in het dagelijkse werk en/of het dagelijkse leven. Mijn training kan ook een onderdeel zijn van een andere training of opleiding. Zoals het geval is bij de opleiding tot Verandercoach van Dr. Anneke van der Plaats’ BreinCollectief. Soms geef ik training/les/college op een Hogeschool en op een Universiteit.

Mijn trainingen zijn gefundeerd op door mij ontwikkelde Welzijnmatrix

Regelmatig neem ik als consultant deel aan projecten die een verandering tot doelstelling hebben. Zoals projecten om (te)huizen belevingsgericht(er) en vooral welzijnsgericht(er) te maken.  Binnen projecten kan ik een wisselende rol hebben zoals consultant/adviseur, coach of trainer. Of een combinatie daarvan en eventueel met de rol van (Prince2) projectmanager.