Over Zorg

Als specialist in Cognitie & Gedrag ‘vertaal’ ik wetenschappelijke kennis praktisch naar het realiseren van een mensgerichte en gezonde, stressarme omgeving, in de meest brede zin van het woord, en naar een positieve beleving daarvan.

Te vaak worden problemen omschreven in termen van de oplossing: ‘We moeten onze managers meer laten coachen’ of ‘de kwaliteit van onze diensten moet omhoog’. Het gevaar bestaat daarmee dat deze ‘oplossingen’ een leven als doel-op-zich gaan leiden. Dan raakt de interne verbinding, en die met de uiteindelijke organisatie-doelstellingen en/of de markt, verloren. ~Paul Jansen

De huidige uitdaging, voor alle organisaties (mensen die samenwerken), is verandering te verwelkomen en het te gebruiken als een katalysator om creatief en proactief te zijn; om jezelf en de menselijke samenwerking (organisatie) aan te passen en te verbeteren en daardoor te overleven en zelfs te verbeteren. Het oude Chinese gezegde: “Moge u leven in interessante tijden!” erkent de paradox dat verandering ongemakkelijk en destabiliserend is, maar tegelijkertijd de vruchtbare bodem biedt om tot betere manieren te komen om succesvol te zijn en te blijven: voortdurend de toekomst te creëren door middel van anticipatie, innovatie, flexibiliteit en uitmuntendheid. ‘Organisatie’ is een werkwoord en werkt, elke dag opnieuw, aan organisaties, netwerken, samenwerkingsverbanden die klantgericht, toekomstvast, effectief, optimaal presterend, vernieuwend, inspirerend, maatschappelijk verantwoord en goed bestuurd zijn.

Als expert in Hart-Hoofd Coördinatie, en de vertaling daarvan naar ‘doen’ (Handen), is de functionele inzet van Paul altijd flexibel (geweest): adviseur, coach, trainer, consultant, manager etc. Rode draad is altijd mensgerischtheid (Heartfulness) en de juiste verhouding en gezonde balans tussen Hart, Hoofd en Handen: