Veel voorkomend dementiegedrag

Tijdens mijn presentaties en workshops over dementie preventie vraag ik op een bepaald moment aan de mensen of ze in hun eigen hoofd antwoord willen geven op de vraag ‘wat is dementie?’ en dan geef ik ze de garantie dat er op dat moment heel veel verschillende antwoorden gegeven worden in al die verschillende hoofden. We gebruiken het woord dementie alsof we allemaal precies weten wat de definitie van dementie is. DDefenitieEn dat is helaas lang niet altijd het geval, ook niet in de zorg. De (enige) goede medische definitie van dementie, gebaseerd op drie criteria,  geef ik dan, zie hiernaast.

Maar inmiddels speelt er een heel andere definitie van dementie door mijn hoofd. Een definitie die ook is geïnspireerd door de onderbouwde uitspraak van de bekende neurowetenschapper prof. Swaab “use it or lose it” (gebruik het of verlies het). En op andere nieuwe inzichten vanuit de neurologie, en dan doel ik op echte wetenschap en niet op de overgrote meerderheid binnen de zogenaamde wetenschap waar het alleen maar gaat over prestige en elkaar napraten en nadoen. Dat klinkt misschien erg negatief maar het geeft ook precies aan wat, ook in die pseudowetenschappelijke wereld, dementiegedrag is en waarop Swaab de plank heel erg raak slaat met “use it or lose it”. Het feit is dat er, dus ook in de wereld van de wetenschappen, hele grote groepen mensen zijn die hun gedrag laten sturen door onbewust en onnadenkend automatisme, zoals de hond van Pavlov zich gedroeg. Dat is aangeleerd gedrag, of eigenlijk is het voor de natuurlijke mens vooral afgeleerd gedrag. Op Youtube staat een heel goed filmpje van Robert Snel dat het maatschappelijk proces van het ‘conditioneren’ van mensen tot ‘normaal’ en (dus) onbewust, onnadenkend automatsch gedrag uitstekend weergeeft:

Mijn ingang is, zoals meestal, de preventie van dementie en het filmpje laat precies zien hoe de verhoging van het risico op dementiegedrag werkt en dit klopt ook neurologisch wetenschappelijk. Wanneer we ‘normaal’ aanleren ontstaat een vorm van zombie-gedrag dat feitelijk dementiegedrag is. Veel meer mensen dan de geschatte 250.000 mensen met dementie vertonen dit dementiegedrag: het onbewust, onnadenkend automatisch gedrag

JungMijn zeer gewaardeerde en bekende collega binnen het BreinCollectief Dr. Anneke van der Plaats verklaart het gedrag van mensen met dementie door de vaststelling ‘mensen met zware dementie kunnen niet meer (goed) denken‘. Als dat zo is dan verklaar ik dat het omgekeerde ook waar moet zijn: mensen die zich onbewust en gedachtenloos als ‘automaten’ gedragen denken niet meer (goed) en vertonen dementiegedrag. Dat deel van hun menselijke hersenen dat hen tot bewuste en zelfstandig denkende mensen maakt (zie mijn eerdere column Het Gezonde Brein volgens Darwin) gebruiken ze immers niet (meer), en daardoor verliezen ze op een gegeven moment zelfs het vermogen om bewust te denken, precies zoals prof. Swaab zegt, door atrofie. En zoals Jung het uitlegt wordt dat dan ‘hun lot’…

Ga voor uzelf eens in gedachten de kring van mensen na waarmee u te maken heeft en of u in die groep mensen herkent die als onnadenkende en onbewuste ‘automaten’ door het leven lijken te gaan. Vaak krijg ik van werkende mensen te horen dat vooral de mensen die op enige afstand van het werk zelf; van de praktijk op de ‘werkvloer’, staan zich vaak zo onnadenkend en onbewust automatisch (dement) gedragen. En dat zijn vaak de managers en bestuurders van organisaties, ook in de zorg. Maar ook directe collega’s worden vaak ervaren als ‘draaiend op hun automaat’…

PavlovIk beweer hier twee dingen: #1 te veel onbewust (onnadenkend) automatisch gedrag is zeer ongezond en verhoogd de kans op het ontwikkelen van dementie. En #2 jezelf (bijna) alleen maar onnadenkend, onbewust automatisch gedragen is op zichzelf een vorm van dementie. Dus zodra je merkt dat je aangestuurd wordt om, bijvoorbeeld als medewerker in de zorg, vooral onnadenkend ‘gewoon’ automatisch de regeltjes te volgen is dat feitelijk de instructie om je dement te gaan gedragen. Degene die dat van je vraagt gedraagt zich bijna zeker zelf dement zonder dat te begrijpen… En hier bedoel ik dus ‘dement’ gedefinieerd als ‘onnadenkend en onbewust automatisch gedrag‘.

Geplaatst in Algemeen, bestuur, Dementie, HRM, management, Zorg | Een reactie plaatsen

Het Gezonde Brein volgens Darwin

Het was Darwin die ons een steekhoudende en wetenschappelijke theorie over het ontstaan en voortbestaan van ‘de soort’ bracht en hij wist het proces van evolutie tot een logisch en overzichtelijk verhaal te smeden. Met zijn invloedrijke publicatie “On the Origin of Species” zette Darwin zowel de wetenschappelijke als de religieuse wereld op zijn kop.
Uit het Darwinisme volgen bepaalde biologische principes. Zoals Frohawk_Dodobijvoorbeeld dat de ontwikkeling van vleugels-met-veren niet alleen een gevolg is van de behoefte of noodzaak om te (kunnen) vliegen maar ook dat die vleugels-met-veren daar dan ook wel voor gebruikt moeten (blijven) worden. Want het vogeltje dat zijn vleugels-met-veren niet daadwerkelijk gebruikt om te vliegen redt het op de lange termijn niet als vogel. Ik noem als voorbeeld de inmiddels uitgestorven Walghvogel. Ofwel: de Dodo.

Laten we nu eens naar ons brein kijken door de bril van de evolutie. Je zou kunnen zeggen dat het grootste onderscheid tussen onze verre voorouders en de moderne mens het vermogen is om op een innovatieve en specifieke manier nieuwe reacties te kunnen genereren op zeer diverse maar specifieke veranderende omstandigheden. Precies daarvoor ontwikkelde de homo sapiens bovenop de hersenstam en het limbische systeem de neocortex. Al lang geleden gaf Paul D. MacLean met zijn boek ‘The Triune Brain in Evolution’ aan dat het nieuwste, ‘menselijke’ deel van ons brein, die neocortex dus, een noodzakelijke aanpassing was om de evolutionaire noodzaken van abstract denken, van verbeelding en van bewustzijn te dienen. Deze vermogens staan immers haaks op ons ‘oude’ brein dat toegerust was, en is, voor voorspelbaar en ‘automatisch’, vooraf bepaald (geprogrammeerd) ‘standaard’ en meestal onbewust gedrag.

Maar wat nu als we dat evolutionair nieuwe deel van ons brein helemaal niet gebruiken voor innovatief, creatief, op het hier en nu gericht specifiek en bewust ‘denken’ dat dient om tot responsief gedrag gericht op persoonlijk overleven te komen? Zoals de Dodo zijn nieuwe vleugels-met-veren niet (meer) gebruikte om te vliegen? Als we dat nieuwe deel van het brein gebruiken als een verlengstuk van ons oude brein en er dus ook voorspelbaar en ‘automatisch’, vooraf bepaald (geprogrammeerd) ‘standaard’ en meestal onbewust gedrag mee gaan aansturen. Tja, dan komt het hersenprincipe van Professor Swaab om de hoek: “Use It or Lose It” en dan leren we langzaam maar zeker af om innovatief, creatief, op het hier en nu gericht specifiek en bewust te ‘denken’ zoals de Dodo afleerde om te kunnen vliegen. En in het geval van ons brein leidt dit totaal verkeerd gebruik van ons hogere denkvermogen, van onze neocortex, tot een zeer ernstig vergrote kans op verlies van allerlei cognitieve vermogens en (dus) op het ontwikkelen van dementie…

MegginsonHet principe dat een evolutionaire ontwikkeling van iets het gevolg is van een overlevingsbehoefte daaraan is door Dr. Leon C. Megginson in 1963 onnavolgbaar verwoordt: “Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, ook niet de meest intelligente, maar degene die het meest responsief is op verandering zal overleven.” Nee, dat waren niet de woorden van Darwin (wat de meeste mensen denken) maar het was wel de conclusie van Megginson op het meesterwerk van Darwin. Zoals ik in mijn lezingen over preventie van dementie ook altijd zeg komt er naast het verkeerde gebruik van onze neocortex nog een ziekteverwekkend element bij: “De grootste tekortkoming van de mens is dat, terwijl dieren overleven door zich aan te passen aan hun omgeving, de mens zijn omgeving aanpast aan zijn ego.” en dat staat ook haaks op de lessen die uit de evolutie getrokken moeten worden; de evolutionaire principes!

Geplaatst in Algemeen, Dementie | 2 reacties

Dementie is geen loterij!

Het vreemde fenomeen doet zich voor dat de overheid en een groot deel van de ‘gevestigde orde’ binnen het kleine wereldje van de dementie samen lijken te spannen om toch vooral de indruk te blijven wekken dat dementie onafwendbaar is. Nationale Dementie LoterijMet getallen wordt die impliciete boodschap voortdurend overal en ongevraagd op de mensen afgevuurd: “1 op de 3 vrouwen krijgt dementie.” (homepage Alzheimer Nederland) met daar direct naast de ‘toverknop’ waar, als ik daar op klick, ik voor slechts €5,= of €8,= per maand mijn kans op dementie kleiner laat worden door het wondermiddel ‘onderzoek’. En om het helemaal af te maken doet Alzheimer Nederland haar fondswervingsaktie voor dat wondermiddel ‘onderzoek’ samen met … de VriendenLoterij. Nee, ik verzin het niet.

Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Dementie, Zorg | Een reactie plaatsen

Dementerenden bestaan niet.

Ooit heeft iemand bedacht dat we (alle) mensen met dementie ‘dementerenden’ noemen. Inmiddels is dat door velen, wellicht onnadenkend, overgenomen en in de meeste gevallen zonder bewuste negatieve bedoeling. Met dit bericht wil ik mensen aan het denken zetten en uitleggen waarom niemand dat woord zou moeten gebruiken.

Dementie is een syndroom dat zeer vele verschillende uitingsvormen kent. Elk mens met dementie kent zijn/haar eigen symptomen daarvan. Daar komt bij dat dementie meestal een ontwikkeling kent, van bijna onmerkbaar tot zeer ernstig. Het woord ‘dementerenden’ doet geen enkel recht aan die enorme diversiteit aan vormen en mate van dementie en scheert alle mensen met dementie over één kam.

Dementie is een aandoening. Wanneer we het woord ‘dementerenden’ gebruiken reduceren we de hele groep mensen met dementie tot die aandoening. Dat is het omgekeerde van die prachtige Vlaamse campagne “Vergeet dementie, onthou mens”.

Niemand zal het ooit in zijn/haar hoofd halen om alle mensen met kanker ‘kankerenden’ te noemen. En daar is een goede reden voor die bijna iedereen haarfijn ‘aanvoelt’. En om precies dezelfde reden waarom ‘kankerenden’ echt een heel verkeerd woord is, is het woord ‘dementerenden’ dus (bij nader inzien) ook echt een heel verkeerd woord.

loesjeVoor een deel wordt het woord ‘dementerenden’ ook gebruikt omdat het de ingewikkeldheid en de ‘engheid’ van dementie en onze eigen (grotendeels aangeprate) angst voor dementie op afstand houdt, juist omdat ‘dementerenden’ zo’n onpersoonlijk, wollig woord is.

In Engeland hebben mensen met dementie zelf de media benaderd om het taalgebruik van de media over dementie aan te passen. Citaat van een van die mensen met dementie: “Het gaat ons niet over politieke correctheid; het gaat over het veranderen van percepties en over het erkennen dat degenen die dementie hebben op de eerste plaats mensen zijn, en dat dementie hen niet definieert.”

In ieder geval hoop ik dat iedereen die dit gelezen heeft voortaan de kleine moeite neemt om er bij na te denken om in plaats van over ‘dementerenden’ voortaan over ‘mensen met dementie’ te spreken en te schrijven. Daar zullen heel veel mensen met dementie je dankbaar voor zijn.

Geplaatst in Dementie, Geen categorie | 9 reacties

Dementerenden bestaan niet.

Ooit heeft iemand bedacht dat we (alle) mensen met dementie ‘dementerenden’ noemen. Inmiddels is dat door velen, wellicht onnadenkend, overgenomen en in de meeste gevallen zonder bewuste negatieve bedoeling. Met dit bericht wil ik mensen aan het denken zetten en uitleggen waarom niemand dat woord zou moeten gebruiken.

Dementie is een syndroom dat zeer vele verschillende uitingsvormen kent. Elk mens met dementie kent zijn/haar eigen symptomen daarvan. Daar komt bij dat dementie meestal een ontwikkeling kent, van bijna onmerkbaar tot zeer ernstig. Het woord ‘dementerenden’ doet geen enkel recht aan die enorme diversiteit aan vormen en mate van dementie en scheert alle mensen met dementie over één kam.

Dementie is een aandoening. Wanneer we het woord ‘dementerenden’ gebruiken reduceren we de hele groep mensen met dementie tot die aandoening. Dat is het omgekeerde van die prachtige Vlaamse campagne “Vergeet dementie, onthou mens”.

Niemand zal het ooit in zijn/haar hoofd halen om alle mensen met kanker ‘kankerenden’ te noemen. En daar is een goede reden voor die bijna iedereen haarfijn ‘aanvoelt’. En om precies dezelfde reden waarom ‘kankerenden’ echt een heel verkeerd woord is, is het woord ‘dementerenden’ dus (bij nader inzien) ook echt een heel verkeerd woord.

loesjeVoor een deel wordt het woord ‘dementerenden’ ook gebruikt omdat het de ingewikkeldheid en de ‘engheid’ van dementie en onze eigen (grotendeels aangeprate) angst voor dementie op afstand houdt, juist omdat ‘dementerenden’ zo’n onpersoonlijk, wollig woord is.

In Engeland hebben mensen met dementie zelf de media benaderd om het taalgebruik van de media over dementie aan te passen. Citaat van een van die mensen met dementie: “Het gaat ons niet over politieke correctheid; het gaat over het veranderen van percepties en over het erkennen dat degenen die dementie hebben op de eerste plaats mensen zijn, en dat dementie hen niet definieert.”

In ieder geval hoop ik dat iedereen die dit gelezen heeft voortaan de kleine moeite neemt om er bij na te denken om in plaats van over ‘dementerenden’ voortaan over ‘mensen met dementie’ te spreken en te schrijven. Daar zullen heel veel mensen met dementie je dankbaar voor zijn.

Geplaatst in Dementie, Geen categorie | 9 reacties

Sociaal contact belangrijkste behoefte van mensen!

Vanuit de belevingsgerichte zorg (met name voor mensen met dementie) blijkt dat onze eerdere modellen van wat werkelijk telt voor mensen de echt belangrijkste factor hebben ‘gemist’. Bijvoorbeeld aan de hand van (de piramide van) Maslow wordt geleerd dat pas wanneer aan de primaire behoeftes van mensen is voldaan (eten, drinken, huisvesting e.d.) de hogere behoeftes uit die piramide zoals sociale acceptatie, waardering en zelfontplooiing  mogelijk zijn of zelfs dan pas ‘aan de orde zijn’.

400px-Piramide_van_MaslowDit ‘plaatje’ van Maslow (hij heeft zelf nooit die ‘piramide’ getekend of gebruikt, dat hebben anderen gedaan) blijkt hiërarchisch fundamenteel verkeerd in elkaar te zitten. Het wordt gebruikt als generiek model om van onder naar boven naar de behoeften van mensen te kijken, ook in de zorg voor mensen met dementie. In de praktijk zie je dan ook dat dergelijke zorg zich hoofdzakelijk op de onderste twee lagen richt, vooral in de zorg die beperkte financiële middelen tot haar beschikking heeft. En dan wordt de echt allerbelangrijkste behoefte soms juist het ondergeschoven kindje.

“Een Mens moet Menselijk willen, voelen, denken en handelen om uiteindelijk ultieme vrede met zichzelf te bereiken. Wat een Mens kán zijn, dat moet hij zijn.” ~Paul Jansen (naar Abraham Maslow)

Uit heel veel wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter dat de beleving van sociaal contact de allerbelangrijkste behoefte van elk mens is, en zeker van mensen met dementie in een afhankelijke positie van zorg. In mijn BrainWorkShop gebruik ik mijn plaatje van de conclusie uit al deze onderzoeken. Vooral de mensen die de zorg aan mensen met dementie verlenen, die ‘het werk doen’, herkennen dit model:

4kwadranten

Het allerbelangrijste voor elk mens is het ervaren van verbondenheid! Je verbonden voelen met andere mensen (relaties), met je omgeving, met je ervaring van je gezondheid en verbonden met het gevoel dat je leven zinvol is. Onder anderen mijn collega’s in Seoul hanteren dit als basis voor hun hele aanpak van ouderen in het algemeen en mensen met dementie in het bijzonder. En met mijn Deltaplan Dementie 2.0 probeer ik die benadering en focus ook bij de Nederlandse overheden en zorginstellingen te stimuleren.

Het plaatje van de Piramide van Maslow is daarom toe aan een ´update´, een 2.0 versie. Daar heb ik een poging toe gedaan, vooral om de ´harde´ elementen van zorg bij dementie nadrukkelijk ook in de context van ´sociale acceptatie´ te brengen. Dus niet ´eest eten, slapen, orde en veiligheid en dan daarna de rest’ (als we daar dan nog aan toekomen) maar eerst de erkenning van het belang van beleving van sociale verbondenheid en dat eten, slapen, orde en veiligheid zo worden ingezet en ingericht dat het maximaal bijdraagt aan die grootste menselijke sociale behoefte. zo dus:

Piramide van Jansen

Ik heb gemerkt dat met dit aangepaste model veel ‘problemen’ kunnen worden verklaard, zoals wanneer elementen in de omgeving van mensen met dementie niet kloppen met de doelstelling dat die omgeving allereerst de sociale behoefte van de bewoners aan met name het gevoel van het erbij horen moet versterken, en zeker niet moet verminderen. Ik zie soms instellingen die de inrichting van de omgeving van mensen met dementie vooral hebben gedaan op basis van hun persoonlijke ‘hogere’ behoefte aan status, prestige en zelfwaardering en daarbij de primaire behoefte van zowel zichzelf als van de bewoners uit het oog zijn verloren.

Geplaatst in Algemeen, Dementie, Zorg | Getagged | 4 reacties

Emoties komen uit het Brein, niet uit het Hart

Sinds mijn boek ‘Wij zijn ons Hart’ uit kwam lijken er steeds meer mensen te zijn die er vanuit gaan dat (hun) emoties uit het hart komen. Sommige feitelijke ‘emobakken’ denken dat hun emotionele beleving en hun emotioneel gestuurd gedrag betekent dat ze leven vanuit hun hart. En dat is een ernstige misvatting.  Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Dementie, liefde, spiritualiteit | Een reactie plaatsen

Dementie: Het Hele Verhaal

Vandaag de promo voor Het Hele Verhaal over Dementie afgemaakt (Project Beheersing Dementie – Stichting Dementiewijs). Dankzij Shakr.com is dat een fluitje-van-een-cent en erg goedkoop. Het resultaat:

Geplaatst in Dementie, Zorg | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

De échte problemen van de langdurige zorg

In Medisch Contact Nr. 8 van 19 februari 2015 schreef Lieke de Kwant (pag. 334-337) het artikel “De échte problemen van de langdurige zorg”.  Dit is een reactie daarop.

Mijn ongenuanceerde eerste reactie op de belerende meningen van vijf hoogleraren ouderengeneeskunde (langdurige zorg) is dat juist hun misplaatste meningen, die ze ook nog eens aan studenten ‘ leren’, het èchte probleem in de langdurige zorg zijn. Maar dan zou ik de juweeltjes en de onzin samen op één hoop gooien. Dus ga ik geheel tegen mijn natuur in nuanceren 😉

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De Religie ‘Wetenschap’

religion-vs-scienceNaast de (enige echte) wetenschappers die over het stellen van vragen gaan en over het telkens opnieuw aan de orde stellen van wat ‘we’ dachten te weten, is er een vele malen grotere groep mensen die zich ook/onterecht ‘wetenschapper’ noemt maar die in feite allemaal lid zijn van een Wereldreligie die onder de schuilnaam ‘wetenschap’ opereert.

De Geloofsovertuiging van deze grote groep pseudowetenschappers bestaat in de kern uit een leerstelling met een tiental dogma’s (δόγμα) die door elke zichzelf respecterende ‘wetenschapper’ als onbetwistbaar moeten worden aangenomen.

Rupert2_400x400De (echte) wetenschapper Rupert Sheldrake gaf in zijn 2012 boek “The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry”, of “Science Set Free: 10 Paths to New Discovery” zoals de titel van zijn boek in de VS luidt, tien kernovertuigingen aan die de grootste groep ‘wetenschappers’ voor lief nemen. Ik laat deze 10 ‘artikelen des geloofs’ hier volgen:

1. Alles is in essentie mechanisch. Honden bijvoorbeeld zijn meer complexe mechanismen dan levende organismen met eigen doelen. Zelfs mensen zijn machines, ‘lompe robots’ zoals Richard Dawkin ze noemt, met hersenen die genetisch geprogrammeerde computers zijn.

2. Alle materie is zonder bewustzijn. Het heeft geen innerlijk leven of subjectiviteit of gezichtspunt. Zelfs menselijk bewustzijn is een illusie die geproduceerd wordt door de activiteiten van de hersenen.

3. De totale hoeveelheid materie en energie is altijd hetzelfde (met uitzondering van de Big Bang toen alle materie en energie van het hele universum plotseling verscheen).

4. Natuurwetten zij onveranderlijk. Ze zijn vandaag precies hetzelfde als ze in het begin waren en ze zullen hetzelfde blijven tot het einde.

5. De natuur is zinloos, en evolutie heeft geen doel of richting.

6. Alle biologische overdracht is materieel, gedragen in het genetisch materiaal, DNA, en in andere materiële structuren.

7. De geest zit in het hoofd en bestaat uit niets anders dan breinactiviteiten. memoriesWanneer je naar een boom kijkt is het beeld van de boom die jij ziet niet daar waar het lijkt te zijn maar binnen in je hersenen.

8. Herinneringen worden als materiële sporen opgeslagen in de hersenen en worden weggevaagd bij de dood.

9. Onverklaarbare fenomenen zoals telepathie zijn waanvoorstellingen.

10. Mechanische geneeskunde is de enige soort (geneeskunde) die echt werkt.

Samen vormen deze overtuigingen de filosofie of ideologie van het materialisme, waarvan de centrale aanname is dat alles materieel of fysiek is, zelfs geesten. Dit geloof-systeem werd in de late negentiende eeuw dominant binnen de wetenschap, en is nu vanzelfsprekend. Veel ´wetenschappers´ zijn zich niet bewust dat het materialisme een aanname is: ze denken gewoon dat het wetenschap is, of de wetenschappelijke kijk op de werkelijkheid, of het wetenschappelijk wereldbeeld.

Vooral in mijn gebied van interesse zijn alle punten, maar met name punten 7 en 8, essentiële aannames die, dankzij hun klakkeloze overname en aanname door de grote meerderheid in de wereld van de ´wetenschap´ het geheel van allerlei onderzoek en zorg bij cognitieve stoornissen minstens op achterstand zet, maar ik vermoed zelf op een dood spoor zet. Laat ik voor de volledigheid )mijn’ punt 11 aan dit vermaledijde rijtje toevoegen:

11. De aarde is vierkant.

____________________________________________________
P.S. Rupert Sheldrake zelf over ‘The Science Delusion’ zie DEZE TEDx-talk.
Een uitgebreider artikel (in het Engels) over Sheldrakes boek staat HIER.

Geplaatst in Algemeen, Dementie | Getagged | Een reactie plaatsen